Biogazownie rolnicze w Polsce

Ministerstwo Gospodarki przy współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, opracowało dokument strategiczny dotyczący biogazowni. Dokument przyjęła Rada Ministrów w dniu 13 lipca 2010 r. Głównym celem strategii, jest zbudowanie do roku 2020 jednej biogazowni rolniczej w każdej gminie. Oznacza to zbudowanie w Polsce, do roku 2020 ok. 2000 biogazowni.

Biogazownie rolnicze, w ostatnich latach zbudowano, w:
-Chinach ok. 6 mln.,
-RFN ponad 7,5 tysięcy,
-Polsce 26 szt.
Realizacja programu budowy biogazowni w Polsce może być zagrożona.
W PTE znajdują się najlepsi specjaliści w Polsce w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji biogazowni rolniczych.
PTE może podjąć się pełnienia wiodącej roli w zakresie budowy biogazowni w Polsce.
Wskazane jest wsparcie tej idei.
Budowa biogazowni to uzyskana energia oraz likwidacja odpadów i odorów.
Należy wprowadzić obowiązek budowy biogazowni obok każdej fermy trzody chlewnj i bydła.

Comments are closed.