Domy pasywne w technologii PTE

Akademia Budownictwa Pasywnego Polskiego Towarzystwa Energetycznego – PTE ogólnopolskiego stowarzyszenia naukowo- technicznego,
opracowało i wdraża technologię budowy domów pasywnych PTE; PASYWNY, TANI, EFEKTYWNY.

Oferta skierowana jest do Producentów, Deweloperów, Budowniczych, Właścicieli domów i Jednostek Samorządu Terytorialnego

Wdrożenie technologii budowy domów pasywnych, powoduje:

1. Zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię cieplną z poziomu 150 kWh/m2*a do poziomu 15 kWh/m2*a , w konsekwencji wielokrotne zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.
2. Opracowanie i wprowadzenie systemu odbioru i badania budynku i wprowadzenie certyfikatów energetycznych dla wszystkich budowanych domów.
3. Nowoczesna-innowacyjna technologia podnosi atrakcyjność budynków, znaczne zwiększa konkurencyjności wyrobu i poziom sprzedaży domów.

Wdrożenie technologii budownictwa pasywnego wymaga, wykonania:

1. Przeglądu i oceny budynków zrealizowanych w technologii tradycyjnej, określenie warunków technicznych, technologi produkcji, warunków badań i odbioru elementów i budynków.
2.  Oceny dokumentacji budynków w postaci elektronicznej i papierowej.
3.  Oceny i certyfikacji budynków w zakresie efektywności energetycznej, w tym  zapotrzebowanie na energię cieplną w budynkach mieszkalnych.
4. Pomiarów i badań budynków. Na podstawie badan i pomiarów, każdy budynek powinien mieć wydany certyfikat zapotrzebowania na energię cieplną.
5. Opracowanie i wdrożenie technologii budownictwa energooszczędnego i pasywnego, w konkretnych warunkach lokalizacyjnych.

Upowszechnienie technologii pasywnej, wymaga przeprowadzenia akcji:

1. Popularyzacji technologii i uzyskiwanych efektów, uruchomienia szeregu ekspozycji.
2. Polskie Towarzystwo Energetyczne jest zainteresowane prowadzeniem popularyzacji i sprzedaży domów realizowanych w technologii pasywnej w pomieszczeniach, będących w dyspozycji PTE i w krajowej sieci PTE.

Comments are closed.